Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τα ...χώνει η Ομοσπονδία για το γεγονός πως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης των πιστοποιητικών. Με ανακοίνωσή της λοιπόν η ΕΟΚ αναφέρει:
«Δυστυχώς η ΕΕΑ για μια ακόμη φορά δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση των ενεργειών που ο νόμος επιβάλλει για τη χορήγηση των πιστοποιητικών συμμετοχής των ομάδων ΚΑΕ και ΤΑΚ στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Η ΕΕΑ με τη στάση της αυτή, αντί να ρυθμίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα θέματα αυτά, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση και διεξαγωγή των Εθνικών Πρωταθλημάτων. Η ΕΟΚ για μια ακόμη φορά απαιτεί όλα τα δικαιοδοτικά όργανα του αθλήματος, να ενταχθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ως μόνη αποτελεσματική ρύθμιση που θα δίνει σωστές και έγκαιρες λύσεις σε όλα τα θέματα και προβλήματα του αθλήματος».