Ένα οπτικό αφιέρωμα στην πορεία της ομάδα στην Α2 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου... Αυτό είναι το πρώτο μέρος.