Αριστερά Πλάτωνας Χοτοκουρίδης (Απόλλωνας), δεξιά Νίκος Στασινός (Πρωτέας)