Χοτοκουρίδης - Στασινός, 1991

Αριστερά Πλάτωνας Χοτοκουρίδης (Απόλλωνας), δεξιά Νίκος Στασινός (Πρωτέας)

Σχόλια