Πάνω από αριστερά: Ολύμπιος, Σαριδάκης, Μάλλαχ, Πανταζής, Πατέλης.
Κάτω από αριστερά: Κακαρούχας, Χασιώτης, Καρβούνης, Κορομάντζος