69-62
(Τελικό)
Stat


82-80
(Tελικό)
Stat


99-85
(Τελικό)
Stat

102-73
(Tελικό)
Stat


72-75
(Τελικό)
Stat


63-62
(Τελικό)
Stat


65-48
(Τελικό)
Stat


70-82
(Τελικό)
Stat