76-70
(Τελικό)
Stat


68-60
(Τελικό)


76-86
(Τελικό)

 

86-84
(Τελικό)


56-73
(Τελικό)


71-73
(Τελικό)


77-76
(Τελικό)


82-69
(Τελικό)