"Μούδιασαν" οι ομάδες της κατηγορίας πριν από τρεις ημέρες έπειτα από ένα έγγραφο που τους έφτασε. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους καλεί να βάλουν το ...χέρι στην τσέπη.
Λεπτομέρειες σε λίγο για το νέο "έξοδο"...


Update (25/1): Το έγγραφο που έφθασε στις ομάδες αναφέρει, πως πλέον θα πρέπει να πληρώνουν την αμοιβή (120 ευρώ έκαστος) των διαιτητών. Μέχρι τώρα αυτό το έκαναν μόνο οι ΚΑΕ, και για τα ΤΑΚ και τα ΑΣ τα έξοδα τα κάλυπτε η ομοσπονδία...