87-62
(Τελικό)

80-76
(Τελικό)


93-91 (παρ.)
(Τελικό)68-76
(Τελικό)


57-58
(Τελικό)


70-61
(Τελικό)


75-67
(Τελικό)


69-66 (παρ.)
(Τελικό)