Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2012
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2012 - 2013.
Προκηρύσσουμε
το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2012 - 2013, με τους ακόλουθους όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2012 – 2013, δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω 14 Σωματεία:
1. ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2. ΑΕΚ 3. ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4. ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 5. ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 7. ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8. ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 9. ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 10. ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 12. ΚΑΠ 13. ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
1


ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα πρέπει να συμπληρώσουν την εσώκλειστη δήλωση και να την επιστρέψουν στην ΕΟΚ, με ΕΛΤΑ, COURIER  ́Η FAX (210-6818164) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25/07/2012.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται στις 13/10/2012. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Β. Αλεξάνδρου 2), την Δευτέρα 27/08/2012 και από ώρα 12.00.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους 2 φορές και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Σάββατο) ή και άλλη ημέρα, εφ ́ όσον δε παραστεί ανάγκη, θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα, για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος που θα συμμετέχουν Σωματεία της Αττικής θα διεξάγονται και την Παρασκευή.
Το Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι έγκαιρα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες SPALDING, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 37 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα, για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της, με έξι (6), τουλάχιστον μπάλες, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Επίσης υποχρεούται να δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο, πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. και το έγγραφο, με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνει σαν έδρα.
Εάν κάποιο Σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του, οι αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την Ε.Ο.Κ.
Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία, να προσθέσει και άλλα που πληρούν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος και στα οποία θα ορίζονται και θα τελούνται αγώνες Σωματείων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο - έδρα τους.
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει ορισθεί αρχικά και αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Ο.Κ. από το
2


γηπεδούχο Σωματείο, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί, με απόφαση της Ε.Ο.Κ., στο ίδιο γήπεδο είτε την προηγούμενη του αγώνα ημέρα, είτε την επόμενη.
Εφόσον δε τούτο είναι αδύνατο, ο αγώνας θα τελείται την αρχικά ορισθείσα ημέρα, στο εφεδρικό γήπεδο που έχει δηλώσει το Σωματείο.
Εάν και εκεί δεν είναι δυνατή η τέλεση του αγώνα, τότε η Ε.Ο.Κ. ορίζει το γήπεδο, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου.
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ.- 9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).
Κάθε Σωματείο έχει το δικαίωμα να δηλώνει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) Αθλητές.
Την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013 το κάθε Σωματείο στον αριθμό των δώδεκα (12) αθλητών δηλώνει υποχρεωτικά τέσσερις (4) αθλητές κάτω των 22 ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1990 και νεώτεροι. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 47, παρ. 2 α).
Την αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 το κάθε Σωματείο στον αριθμό των δώδεκα (12) αθλητών του δύναται να δηλώνει ένα καλαθοσφαιριστή από Χώρες της Ευρώπης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία οφείλουν μαζί με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των Καλαθοσφαιριστών τους να καταθέτουν στην Γραμματεία των αγώνων και το δελτίο ταυτότητας του Προπονητή τους.
Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ Προπονητών και Σωματείων επιλύονται από την ΕΕΟΔΑΚ της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το Άρθρο 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Σε περίπτωση που Εθνική Πολιτική, Στρατιωτική, Σχολική ομάδα απασχολεί αθλητές Σωματείων, που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα να μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνο όσους είναι απαραίτητο και οι οποίοι θα τελεσθούν στην συνέχεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να υποστηριχθούν με υπόμνημα μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από 100 € ως παράβολο.
3


α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από το προβλεπόμενο στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανο.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΟΚ ή τον Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.
γ) Επισημαίνουμε ότι με την τροποποίηση των Κανονισμών που αποφασίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Κ. της 5 Μαρτίου 2012 ορίζεται στο άρθρο 54 1β περί ενστάσεων ότι οι παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητών εξετάζονται αυτεπάγγελτα από την Ομοσπονδία χωρίς να απαιτείται η υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου α ́ ασκούνται ενώπιον της ΚΕΔ/ΕΟΚ και συνοδεύονται από 150 € ως παράβολο.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της παραγράφου β ́ ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ., Σωματείων και αθλητών), μόνο τα Διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωματεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές, καθώς και οι Προπονητές, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΟΔΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α) Βαθμολογία
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα- συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από oμάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο (2) παικτών -άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β) Κατάταξη
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας: α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες - ήττες-μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2),
4


τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το  ́Αρθρο 47 – παράγρ. 2, περίπτ. η (όπως αυτή τροποποιήθηκε) του Κανονισμού Πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
Γ) Άνοδος – Υποβιβασμός
α) Άνοδος στην Α1 ́ Εθνική Οι δύο (2) πρώτοι νικητές της Α2 ́ Εθνικής Κατηγορίας ανέρχονται στην Α1 Εθν. Κατηγορία.
β) Υποβιβασμός από την Α2 ́ Εθνική Οι τρεις (3) τελευταίοι της Α2 ́ Εθνικής Κατηγορίας υποβιβάζονται στην Β ́ Εθνική Κατηγορία και εντάσσονται στον Βόρειο ή Νότιο Όμιλο όπου ανήκουν γεωγραφικά.
γ) Υποβιβασμός από την Α1 ́ Εθνική Οι δύο (2) τελευταίοι της Α1 ́ Εθνικής Κατηγορίας υποβιβάζονται στην Α2 ́ Εθνική Κατηγορία.
δ) Άνοδος στην Α2 ́ Εθνική
Στην Α2 Εθνική κατηγορία ανέρχονται συνολικά τρία (3) Σωματεία και συγκεκριμένα ο πρώτος νικητής του Βόρειου Ομίλου και ο πρώτος νικητής του Νότιου Ομίλου της Β ́ Εθνικής Κατηγορίας καθώς και ο νικητής του αγώνα κατάταξης μεταξύ των Σωματείων που κατέλαβαν την 2η θέση στους Ομίλους της Β’ Εθνικής.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσμοθετημένος (σταθερός) αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας μειώνεται λόγω αποχωρήσεων ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασμού συνεπεία μηδενισμού, ως και συγχώνευσης ομάδων της ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας, συμπληρώνεται από ομάδες της αμέσως κατά περίπτωση κατώτερης κατηγορίας, αφού προηγουμένως συντελεσθεί ο υποβιβασμός και η άνοδος του αριθμού των ομάδων που προβλέπεται από τις οικείες προκηρύξεις.
Για το λόγο αυτό μετά την λήξη του Πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής Κατηγορίας θα γίνει αγώνας κατάταξης μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν την 3
η
θέση στον Όμιλο Νότου και Βορρά, για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας για κάλυψη τυχόν κενών θέσεων στην Α2 Εθνική κατηγορία.
5


Φυσικά την πρώτη προτεραιότητα έχει ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης μεταξύ των Σωματείων που κατέλαβαν την 2
η
θέση στους δύο Ομίλους της Β’ Εθνικής κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ
Η οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση και θεώρηση εισιτηρίων κ.λ.π.) ανατίθεται στα γηπεδούχα Σωματεία.
Η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ορίζεται από 5 € έως 10 €.
Τα Σωματεία που θα έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων τους, πρέπει να εκδώσουν και να θεωρήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων (και όχι της Ε.Ο.Κ.), η τιμή των οποίων απαγορεύεται να υπερβαίνει τα δέκα (10) €.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι απαγορεύεται η έκδοση δελτίων οικονομικής ενίσχυσης (κουπόνια) και χρήση τους, αντί εισιτήριων, για την είσοδο των θεατών.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις, όπως η διεξαγωγή του αγώνα Κεκλεισμένων θυρών.
Το φιλοξενούμενο Σωματείο δικαιούται μέχρι και το 30% του αριθμού των εισιτηρίων (αν το ζητήσει έγκαιρα), οπότε το γηπεδούχο Σωματείο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ για τη χορήγησή τους, καθώς και για την εξασφάλιση αναλόγου αριθμού θέσεων στην εξέδρα.
Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο δικαιούται να πάρει δεκαπέντε (15) προσκλήσεις, οι οποίες θα εκδίδονται από την Ε.Ο.Κ. και τις κατά τόπους Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές.
Προς αποφυγή καταστρατήγησης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου χωρητικότητας των γηπέδων και των εξ ́ αιτίας της δυσάρεστων επιπτώσεων (ατυχήματα κ.λ.π.), κάθε θεατής που θα εισέρχεται στο γήπεδο πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εισιτήριο.
Συνεπώς τα πάσης φύσεως διαρκή, πρέπει με μέριμνα των Σωματείων που τα έχουν εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα, πριν από την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο.
Β) ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του ΔΣ της ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3207/2003.
Ως εκ τούτου, τα Σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.
Γ) EΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σε κάθε Διαιτητή θα καταβάλλονται για κάθε συνάντηση 100 €. Σε κάθε Διαιτητή που μετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω ποσά:
α) Αξία εισιτηρίου (αεροπορικό, σιδηροδρομικό ή με άλλο μέσο ανάλογα). β) Ημεραργία. Τα έξοδα Διαιτησίας θα καλύπτονται από την Ε.Ο.Κ. εκτός της περίπτωσης που γηπεδούχο Σωματείο είναι ΚΑΕ, οπότε υποχρεούται στην καταβολή όλων των εξόδων Διαιτησίας (Διαιτησία, μετακίνηση και ημεραργία).
6


Σε περίπτωση μη καταβολής όλων των εξόδων από την υπόχρεη ΚΑΕ σε 3 αγώνες, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από τον Βαθμολογικό πίνακα για την συγκεκριμένη ΚΑΕ.
Δ) ΕΞΟΔΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ
Σε κάθε Κριτή και Κομισάριο θα καταβάλλονται για κάθε συνάντηση 35€. Την αμοιβή των Κριτών και του Κομισάριου βαρύνουν τα γηπεδούχα Σωματεία τα οποία θα καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο Σωματείο τα έξοδα Κριτών και Κομισάριου, τότε αυτά θα παρακρατούνται από την αποζημίωση της πρώτης, μετά το συγκεκριμένο αγώνα, μετακίνησης του Σωματείου.
Σε κάθε Κομισάριο και ενδεχομένως και Κριτή, που μετακινείται, θα καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης και ημεραργία. Τα παραπάνω έξοδα θα καλύπτονται από την Ε.Ο.Κ., εκτός από την περίπτωση που το γηπεδούχο Σωματείο είναι ΚΑΕ, οπότε υποχρεούται στην καταβολή όλων των εξόδων Κριτών και Κομισάριων (Αμοιβή, Μετακίνηση και Ημεραργία).
Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων ισχύει ότι και για την Διαιτησία.
Ε) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Το καθαρό προϊόν των εισπράξεων των αγώνων, μετά την αφαίρεση των παρακάτω δαπανών :
i) Ποσοστού 15% υπέρ του γηπέδου τέλεσης του αγώνα. ii) Λοιπών εξόδων (υπηρεσία γηπέδου κλπ.), θα περιέρχεται στο γηπεδούχο Σωματείο.
ΣΤ) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Στα μετακινούμενα Σωματεία, καταβάλλεται αποζημίωση για μετακίνηση έως δεκατεσσάρων (14) ατόμων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ο.Κ.
Η μη έγκαιρη καταβολή από την Ε.Ο.Κ. των εξόδων μετακίνησης, δεν αναστέλλει την υποχρέωση του μετακινούμενου Σωματείου να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα.
Τονίζεται ότι εάν το μετακινούμενο Σωματείο είναι ΚΑΕ δεν θα λαμβάνει έξοδα μετακίνησης.
Ζ) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΟΚ, η οποία σε συνεργασία με την Τηλεόραση καταρτίζει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων, που είναι δεσμευτικό για τα Σωματεία.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα Σωματεία η υποχρέωσή τους για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων με δική τους μέριμνα.
7


ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στον Πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του χρυσά μετάλλια.
Στο 2ο νικητή θα απονεμηθεί δίπλωμα, στους δε αθλητές του αργυρά μετάλλια.
Στο 3ο νικητή θα απονεμηθεί δίπλωμα, στους δε αθλητές του χάλκινα μετάλλια.
ΓΕΝΙΚΑ
Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο), για τη βιντεοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης, επιβάλλεται στο γηπεδούχο Σωματείο ποινή αποκλεισμού της έδρας του, ύστερα από απόφαση της Ε.Ο.Κ.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., τη Γενική Προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧ. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
8