«Με την υπ' αριθμόν 1/04.09.2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ της ΕΟΚ, δεν έγινε δεκτή η δήλωση συμμετοχής του σωματείου ΓΣ Πανελλήνιος ΚΑΕ στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, οπότε έχοντας προτεραιότητα, επέρχονται οι πιο κάτω ανακατατάξεις στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013.
-το σωματείο Ηράκλειο ΟΑΑ ανέρχεται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών.
-το σωματείο ΑΕ Ψυχικού ανέρχεται στην Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών (όμιλος Νότου).
-το σωματείο ΑΟ Ζωγράφου ανέρχεται στη Γ' Εθνική Κατηγορία Ανδρών (2ος όμιλος Νότου)»