Επιστολή προς τον ΕΣΑΚΕ απέστειλε και ο Ιωνικός Νίκαιας ζητώντας την εφαρμογή του Κανονισμού Πρωταθληματος της Α1 και κατ' επέκταση της ΕΟΚ καθώς οι εξελίξεις τον επηρεάζουν άμεσα μιας και σε περίπτωση υποβιβασμού του Πανιωνίου τότε θα ανέλθει ο ίδιος στην Α2.

Αναλυτικά η ΕπιστολήΝίκαια 26-9-2014
ΠΡΟΣ: κ. Γεώργιο Χαλβατζάκη
Πρόεδρο ΕΣΑΚΕ
Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Γ. Πιτταρά
Τ.Κ. 151 23 - Μαρούσι

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Με την παρούσα σας καλούμε να εφαρμόσετε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τον Κανονισμό Ειδικής Αδειοδότησης της Συμμέτοχης στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας και ειδικότερα τα παρακάτω τα παρακάτω 'Αρθρα του Κεφαλαίου 1, καθώς και όσα σχετικά:

Αρθρο 1:

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικό συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έως την προβλεπόμενη σχετική προθεσμία, σε οποιαδήποτε ΚΑΕ, η ομάδα της οποίας μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου ή σε οποιαδήποτε ΚΑΕ ή Αθλητικό Σωματείο, η ομάδα της οποίας, μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας.......η συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) ομάδων που θα συμμετάσχουν στο άνω Πρωτάθλημα θα γίνει με την κατάληψη της θέσης ή των θέσεων της ή των άνω ομάδων από την ομάδα ή τις ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων) της ΚΑΕ ή Αθλητικού Σωματείου ή Αθλητικού Σωματείου που διατηρεί ΤΑΚ που κατέλαβαν κατά σειρά την τρίτη ή και την τέταρτη θέση μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 68 επ. του Κανονισμού Πρωταθλήματος και του Κεφαλαίου Β παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 2.

Ειδικότερα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της απόφασης ή του διατακτικού της απόφασης για την απόρριψη αιτήματος για χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας σε οποιαδήποτε εκ των άνω υπό 1 αναφερόμενων ομάδων, συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β του παρόντος, προκειμένου και καλεί την ΚΑΕ ή το Αθλητικό Σωματείο που κατέλαβε την 3η θέση του άνω πίνακα προκειμένου να της αποδείξει την συνδρομή των αναφερόμενων προϋποθέσεων".

Με δεδομένη της έκδοση της υπογεγραμμένης απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/99, κατά την συνεδρίαση της 22.10.2014, η προβλεπόμενη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθώς και του συνόλου των σχετικών με αυτά Κανονισμών, αποτελεί προϋπόθεση για να διασφαλιστεί την ισόνομη διεξαγωγή τόσο του Πρωταθλήματος που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, όσο και των Εθνικών Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης τήρησης των ως άνω, ο Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας επιφυλάσσετε κάθε Νόμιμου δικαιώματός του.

Με Εκτίμηση,
Αναστάσιος Αριστειδόπουλος, Πρόεδρος
Δημήτρης Καρτζόγλου, Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Μπάσκετ

Κοινοποίηση:
1. κ. Κυριακή Γιαννακίδου/ Γενική Γραμματέας Αθλητισμού / Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80

2. κ. Γεώργιο Βασιλακόπουλο, / Πρόεδρο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης / Κηφισιάς 37 ΟΑΚΑ, Μαρούσι 15121