Πολλά παράπονα από από τη διαιτησία της αναμέτρησης στα Πεύκα και ιδιαίτερα από τις αποφάσεις του Παφίλη είχαν στον Εθνικό, με τους Πειραιώτες να εκδίδει και σχετική ανακοίνωση.