Κάτοικος Σχηματαρίου ο Δημήτρης Γερομιχαλός

 


تعليقات